KOB de vereniging in het Brabantse.

De rol die wij als professionals op het gebied van eten en drinken, ambiance en gastvrijheid spelen, word steeds groter, de samenwerking tussen de diverse beroepsgroepen worden hechter. Koks, voedingsassistenten of gastvrijheidsmedewerkers, diëtisten en facilitair medewerkers hebben elkaar nodig. Samen moeten wij ervoor zorgen dat eten, drinken en gastvrijheid een volwaardige plaats in gaan nemen binnen de zorg.

Een belangrijke doelstelling van KOB is om kennis van de leden en het bedrijfsleven te delen. Samen elkaar sterk maken en elkaar te voeden met informatie op alle facetten mbt. voeding en gastvrijheid. Dat kan binnen de vereniging maar ook er buiten.

Wie zijn lid?

KOB bestaat behalve uit koks ook uit voedingsassistenten, gastvrijheidsmedewerkers, teamleiders en facilitaire medewerkers. Op leidinggevend en operationeel niveau. Een brede afvaardiging van mensen die werkzaam zijn in de zorg en zijn aangesloten bij een organisatie.

KOB sluit aan bij ontwikkelingen van voeding en zorg. Het besef dat voeding en ambiance een bijdrage kunnen leveren aan het zorgproces, is op steeds meer plaatsen aanwezig. Cliënten en patiënten die onder prettige omstandigheden goede, voedzame maaltijden tot zich kunnen nemen doen minder vaak een beroep op de zorg en op medicijnen, zo blijkt op steeds meer plaatsen. Daarmee worden kosten bespaard. Het bestuur van KOB vindt het van groot belang dat ervaringen op dit gebied worden gedeeld. Zodat leden elkaar sterker en beter kunnen maken. En daarbij ook nog hun eigen positie binnen de zorgorganisatie of het bedrijf waar ze werkzaam zijn, kunnen verstevigen. ‘Kennis is macht en kennis delen zorgt voor kracht’.

Op eigen kracht gaat de KOB volledig mee met haar tijd. De vereniging gaat uit van haar eigen kracht maar zoekt daar waar nodig de samenwerking met andere. De KOB maakt zich sterk voor de positie van mensen op de werkvloer, vakgerichte activiteiten, ontmoetingen tussen collega’s en het bedrijfsleven. Dat is de kracht van de KOB.
Privacybeleid KOB, klik hier!